kursy
kursy
 

KURSY PRZYGOTOWAWCZE

Centrum Edukacji CEL zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na kursy przygotowujące do matury, egzaminu gimnazjalnego oraz testów szóstoklasisty.

Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające szerokie doświadczenie w nauczaniu zarówno młodzieży jak i dzieci. Nasza kadra składa się z ludzi młodych, absolwentów wyższych uczelni technicznych, którzy w jasny i zrozumiały sposób są w stanie przekazać wiedzę, której nasz klient potrzebuje.

Oferujemy kursy zarówno dla małych grup 2-4 osobowych, jak również dla grup zorganizowanych. Kursy odbywają się na terenie Szczecina i Stargardu Szczecińskiego. Każdy kursant dostaje materiały, na których pracuje.

KURS „MATURZYSTY”

Jesteś tegorocznym maturzystą? Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu do matury z MATEMATYKI, CHEMII lub FIZYKI? Zapisz się na jeden z naszych kursów maturalnych. W naszej ofercie proponujemy : kurs maturalny standardowy lub kurs maturalny intensywny. Nasze kursy mają na celu powtórzenie, utrwalenie i uzupełnienie wiadomości w oparciu o standardy wymagań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej . Podczas kursów kładziemy duży nacisk na przerabianie jak największej ilości arkuszy maturalnych, dzięki którym osoba zdająca maturę ma możliwość zdobycia umiejętności w zakresie: wykorzystywania informacji, logicznego myślenia, rozumowania i argumentacji.

Maturzysto nie zwlekaj zapisz się już teraz !

Zapisz się na kurs

Kurs przygotowujący do matury
z MATEMATYKI

standardowy

intensywny

częstotliwość spotkań w tygodniu

1 x 90 min

   2 x 90 min

Minimalna ilość osób w grupie

2

2

Maksymalna ilość osób w grupie

4

4

opłata jednorazowa

30 zł / 90 min

30 zł/ 90 min

opłata miesięczna

120 zł

240 zł


Kurs przygotowujący do matury
z CHEMII I FIZYKI

standardowy

intensywny

częstotliwość spotkań w tygodniu

1 x 90 min

   2 x 90 min

Minimalna ilość osób w grupie

2

2

Maksymalna ilość osób w grupie

4

4

opłata jednorazowa

50 zł / 90 min

37,5 zł/ 90 min

opłata miesięczna

200 zł

300 zł


KURS „GIMNAZJALISTY”

Celem tego kursu jest przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego i uzyskania jak najlepszych wyników na tym egzaminie. Podczas trwania kursu kładziemy duży nacisk na rozwiązywanie zadań. Zadania przerabiane w czasie zajęć będą zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej, dokładnie tak jak na egzaminie. Uczestnictwo w naszym KURSIE GIMNAZJALISTY pozwoli Wam na powtórzenie całości materiału z gimnazjum, usystematyzuje i utrwali Waszą wiedzę oraz uzupełni wszelkie luki.

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów!

Pamiętajcie! Wysoki wynik z egzaminu pozwoli Wam dostać się do wymarzonej szkoły średniej !

Zapisz się na kurs

Kurs gimnazjalisty z MATEMATYKI

standardowy

intensywny

częstotliwość spotkań w tygodniu

1 x 90 min

2 x 90 min

Minimalna ilość osób w grupie

2

2

Maksymalna ilość osób w grupie

4

4

opłata jednorazowa

25 zł / 90 min

20 zł / 90 min

opłata miesięczna

100 zł

160 zł


KURS „SZÓSTOKLASISTY”

KURS SZÓSTOKLASISTY jego zadaniem jest przygotowanie uczniów klas szóstych do ich pierwszego egzaminu kończącego szkołę podstawową. Chcemy aby Wasze dziecko podeszło do egzaminu pewne siebie i swojej wiedzy. Przygotowany przez nas kurs ma na celu oswojenie uczniów z rodzajem zadań oraz atmosferą panującą na teście. W czasie tych zajęć powtórzymy i utrwalimy wiedzę z zakresu matematyki oraz przerobimy dużą ilość przykładowych zadań egzaminacyjnych w oparciu o wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Pozwól swojemu dziecku zdać egzamin bez stresu!

Zapisz się na kurs

Kurs przygotowujący do testów szóstoklasisty z części matematyczno-przyrodniczej

Standardowy

intensywny

częstotliwość spotkań w tygodniu

1 x 60 min

2 x 60 min

Minimalna ilość osób w grupie

2

2

Maksymalna ilość osób w grupie

4

4

opłata jednorazowa

20 zł/ 60 min

17,5 zł/ 60 min

opłata miesięczna

80 zł

140 zł


KÓŁKO MAŁEGO MATEMATYKA

„Kółko małego matematyka” to dodatkowe zajęcia międzyszkolne skierowane do uczniów szkoły podstawowej. Jednym z ważnych zadań w nauczaniu jest stwarzanie warunków rozwijania samodzielności i zainteresowań. Nastawienie na doskonalenie umiejętności myślenia dziecka stwarza mu warunki do pracy twórczej.

Koncepcja tych zajęć opiera się na założeniu, że uczeń umiejętnie naprowadzany sam odkryje rozwiązanie.

Podstawowe cele:

  • przekazywanie wiedzy poprzez zabawę,
  • wyrabianie w dziecku matematycznej ciekawości,
  • nauka uważnego czytania poleceń i wykorzystywania wskazówek,
  • uczenie sposobów osiągania pewności w rozwiązaniu zadań tekstowych.

Zajęcia odbywają się w soboty.

Osoby, których pociechy chciałyby wziąć udział w zajęciach prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa telefonicznie lub za pomocą e-maila.

CENNIK ZAJĘĆ:

Częstotliwość zajęć w tygodniu

 1 x 60 min

Ilość osób w grupie

 od 2 do 6 osób

Opłata miesięczna

 70 zł